Våra kunder är verksamma inom flera olika brancher!

Våra kunder är verksamma inom flera olika brancher. Detta gör vårt arbete extra intressant samtidigt som det ger oss en möjlighet att ta till vara på synergieffekter mellan olika projekt.

Erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring inom vår nätverksorganisation hjälper oss att bli effektivare och skapa fler innovativa IT lösningar. Våra teknikkonsulter och partners har i olika projekt bidragit med specialistkunskap och lösningar inom våra kunders IT infrastruktur.

Våra kunder finns inom följande affärsområden:

  • Bank, finans och försäkring
  • Sjukvård, landsting och kommuner
  • Tillverkande industri - mindre, medel och stora
  • Försvarsindustri
  • Tjänstesektorn
  • Transport och kommunikation

Med hänsyn och respekt till våra kunder publicerar vi inte våra uppdragsgivare här. Önskas referens, vänligen ring +46 (0) 8 - 556 717 44, välj 1 eller mejla till info@ea-data.com