Köpvillkor

I offert eller prislista angivna priser gäller inklusive emballage och tull men exklusive frakt och mervärdesskatt och andra skatter eller avgifter, som nu åvilar eller framledes kan komma att åvila godset. Finns varan i lager är normal leveranstid 1 - 5 arbetsdagar beroende på tillverkare och produkt, vid 0 saldo betyder detta beställningsvara med normal leveranstid 5 - 20 arbetsdagar beroende på tillverkare och produkt. Vissa artiklar har status BTO = built to order och kan härför ha något längre leveranstid ca 15 - 25 arbetsdagar beroende på tillverkare och produkt. Mer information, ring kundtjänst på +46 (0) 8 - 556 717 44, välj 3.

Säljaren äger rätt att på leveransdagen ändra priserna i överensstämmelse med ändringar i valutakurser, inköpspriser, tull, frakt- och försäkringsavgifter eller annat förhållande utom säljarens kontroll. Om detta skulle medföra höjning av priset med mer än 5 % får dock köparen häva avtalet genom skriftligt meddelande till säljaren inom 14 dagar efter det att köparen underrättats om prishöjningen.

Om köparen beviljas kredit skall betalning erläggas senast trettio (30) dagar efter fakturadatum. I annat fall skall betalning ske kontant vid leveransen om inte annan kredittid överenskommits. Vi erbjuder även betalning via swish till nr 1236719157.

Om betalning ej erlägges i rätt tid är säljaren berättigad att från förfallodagen tillgodoräkna sig dröjsmålsränta enligt det av Riksbanken fastställd referensränta med tillägg av tjugotvå (22) procentenheter.

Handlar du varor och tjänster i butiken har du tagit del av våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor (pdf).