Miljöpolicy

Hänsyn till vår miljö är oskiljbar från vår affärsverksamhet. Alla och envar inom vår nätverks-organisation skall medvetet verka till att uppnå gällande kvalitets-normsystem i enlighet med vår uppdragsgivare. Likväl skall alla och envar rekommendera förbättringsåtgärder utifrån avvikelser mot gällande kvalitetsnormsystem.

Grön IT

Spara på jordens resurser! Använd då med fördel IT lösningar som minskar dina totala ägande-kostnader, minskar CO2 utsläppen, följer EU direktivet RoHS och ISO 14001, är energisnåla och ger minimal påverkan på vår miljö. Med dagens lösningar är det mer ekonomiskt att byta ut äldre utrustning i syfte att möta upp till en miljöpolicy om Grön IT.